Tag: Sweden

PulpEye söker utvecklingsingenjör

Vi är världsledande inom mätutrustning för massaindustrin och tänker fortsätta att vara det. Därförutökar vi vår utvecklingsgrupp och söker efter dig som vill arbeta som utvecklingsingenjör hos oss. Förutom moderna verktyg, intressant teknologi och tekniska utmaningar får du möjligheten att arbeta i ett välmående och familjärt företag att vara stolt över att tillhöra. Vi jobbar […]

Iggesund Paperboard has bought two complete PulpEye sets which is the company’s second biggest order ever. Photo: Holmen

Press Release Major PulpEye order from Iggesund

PulpEye received its second biggest order ever when Iggesund paperboard bought two complete PulpEye sets, one for the unbleached and one for the bleached pulps. Both PulpEye cabinets are equipped with modules for online analysis of kappa number, brightness, fibre, shives and fibre wall thickness as well as the dot analyser DotEye. The order also […]

Stora Enso Fors Bruk in Sweden has invested in two complete PulpEye systems

Stora Enso Fors Bruk has invested in two complete PulpEye online analyser systems, including the CrillEye and ExtractEye modules, as well as an upgrade of their first PulpEye system. The reasons for the investment were a need to replace old analysis equipment on the CTMP lines as well as to improve the control of fibre […]

[Swedish] Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye-system

Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye online analyssystem, inklusive modulerna CrillEye och ExtractEye, liksom uppgradering av ett befintligt system. Som grund för den investeringen ligger behovet av att ersätta gammal analysutrustning på CTMP-linjerna samt att få god kontroll på fiberegenskaper och massakvalitén för kartongmaskin 2. Dessutom hoppas Stora Enso Fors Bruk […]

[Swedish] Roland Bäck anställs som utvecklingskonsult

PulpEye har från den 15 maj anställt Roland Bäck som utvecklingskonsult med uppgift att vidareutveckla användningen av PulpEye och dess olika moduler. Han har en gedigen erfarenhet av utveckling och tillverkning av mekanisk massa. Roland Bäck har sedan 1984 arbetat med utvecklingsfrågor inom mekanisk massatillverkning inom SCA-koncernen, först hos Sunds Defibrator och sedan 1988 på […]