Tag: Roland

[Swedish] Roland Bäck anställs som utvecklingskonsult

PulpEye har från den 15 maj anställt Roland Bäck som utvecklingskonsult med uppgift att vidareutveckla användningen av PulpEye och dess olika moduler. Han har en gedigen erfarenhet av utveckling och tillverkning av mekanisk massa. Roland Bäck har sedan 1984 arbetat med utvecklingsfrågor inom mekanisk massatillverkning inom SCA-koncernen, först hos Sunds Defibrator och sedan 1988 på […]