[Swedish] Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye-system

Att mäta är att veta, säger Peter Lundqvist, automationsingenjör vid Stora Enso Fors Bruk. PulpEye hjälpt oss att ta ett stort steg framåt.

Att mäta är att veta, säger Peter Lundqvist, automationsingenjör vid Stora Enso Fors Bruk. PulpEye hjälpt oss att ta ett stort steg framåt.

Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye online analyssystem, inklusive modulerna CrillEye och ExtractEye, liksom uppgradering av ett befintligt system. Som grund för den investeringen ligger behovet av att ersätta gammal analysutrustning på CTMP-linjerna samt att få god kontroll på fiberegenskaper och massakvalitén för kartongmaskin 2. Dessutom hoppas Stora Enso Fors Bruk kunna spara energi genom att optimera sin mäldberedning. Ordern är PulpEyes hittills största i Sverige.

Ordern består av två kompletta PulpEye-analyssystem med moduler samt uppgradering av det system som finns sedan tidigare på en av de två CTMP-linjerna. Det nya systemet för den andra CTMP-linjen har moduler för mätning online av fiber, spet, ljushet och freeness. Det tredje PulpEye-systemet har installerats i mälderiet till en av kartongmaskinerna och innehåller dessutom modulen CrillEye för mätning av kryll, vilket gör det möjligt att beräkna riv-, drag- och sprängindex liksom Scott Bond och densitet online. Samtliga tre system arbetar därmed enligt konceptet “PulpOnTarget”, vilket baseras på beräkningsmodulen ExtractEye.

Stora Enso Fors Bruk har dessutom köpt en RMEye-enhet med vars hjälp kalibrering av koncentrationsmätare vid olika mätpunkter i processen kan göras enkelt och effektivt.

– Vi har sedan många år ett mycket bra samarbete med Stora Enso Fors Bruk och jag är glad över att det resulterat i vår största order hittills i Sverige, säger Öjvind Sundvall, VD PulpEye. Hela processen från de initiala diskussionerna till avslut har varit mycket positiv. Resultatet är att Stora Enso Fors Bruk har ett avancerat online-system som säkerställer att CTMP-massorna tillverkas enligt specifikation, vilket bidrar till en stabil kvalitetsnivå av deras kartongprodukter.

– Vi har nu kört PulpEye systemen sedan i höstas och kan konstatera att de svarar upp mot våra högt ställda krav, säger Joakim Sundström, projektledare vid Stora Enso Fors Bruk. Vi kan redan se indikationer på hur våra mäldkvarnar påverkar vår massa. Mätvärdena vi får från CrillEye-modulen ser mycket lovande ut. Vi har mycket bättre kontroll på vår massakvalité nu och det borde borga för en jämnare kvalité på våra slutprodukter. ”Att mäta är att veta” brukar automationsingenjörerna säga och där har PulpEye hjälpt oss att ta ett stort steg framåt. En stor del av investeringsmedlen har kommit från Stora Ensos Energifond. Vi kommer att spara mycket energi med hjälp av PulpEye, om det råder det inget tvivel.

Stora Enso Fors Bruk är ett av de största falskartongbruken i världen. CTMP-massan produceras i två linjer, medan behovet av kemisk massa köps externt. Totalt produceras cirka 400 000 ton falskartong på två kartongmaskiner per år. End-use segment är förpackningar för cigaretter, livsmedel och kosmetika liksom i grafiska applikationer. Bruket har vid flera tillfällen erhållit en rad kvalitetsutmärkelser av såväl stora kunder som av oberoende parter.