Tag: Stora Enso

[Swedish] Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye-system

Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye online analyssystem, inklusive modulerna CrillEye och ExtractEye, liksom uppgradering av ett befintligt system. Som grund för den investeringen ligger behovet av att ersätta gammal analysutrustning på CTMP-linjerna samt att få god kontroll på fiberegenskaper och massakvalitén för kartongmaskin 2. Dessutom hoppas Stora Enso Fors Bruk […]

Rottneros Vallvik Mill and Stora Enso Maxau installs PulpEye pulp analyzer

Eurocon Analyzer has received the order to install PulpEye pulp analyzer at the fiber line at Rottneros Vallvik Mill , Sweden. Eurocon Analyzer also has received the order to install PulpEye pulp analyzer in the PGW line at Stora Enso Maxau. Totally 3 sampling points for analysis of fiber length, shive content and dewatering. Start-up […]