Tag: Stora Enso

[Swedish] Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye-system

Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye online analyssystem, inklusive modulerna CrillEye och ExtractEye, liksom uppgradering av ett befintligt system. Som grund för den investeringen ligger behovet av att ersätta gammal analysutrustning på CTMP-linjerna samt att få god kontroll på fiberegenskaper och massakvalitén för kartongmaskin 2. Dessutom hoppas Stora Enso Fors Bruk…

Rottneros Vallvik Mill and Stora Enso Maxau installs PulpEye pulp analyzer

Eurocon Analyzer has received the order to install PulpEye pulp analyzer at the fiber line at Rottneros Vallvik Mill , Sweden. Eurocon Analyzer also has received the order to install PulpEye pulp analyzer in the PGW line at Stora Enso Maxau. Totally 3 sampling points for analysis of fiber length, shive content and dewatering. Start-up…