Tag Archives: Sweden

Press Release Major PulpEye order from Iggesund

PulpEye received its second biggest order ever when Iggesund paperboard bought two complete PulpEye sets, one for the unbleached and one for the bleached pulps. Both PulpEye cabinets are equipped with modules for online analysis of kappa number, brightness, fibre, … Continue reading

Posted in New orders, Press release, PulpEye | Tagged , , , , , | Comments Off on Press Release Major PulpEye order from Iggesund

Stora Enso Fors Bruk in Sweden has invested in two complete PulpEye systems

Stora Enso Fors Bruk has invested in two complete PulpEye online analyser systems, including the CrillEye and ExtractEye modules, as well as an upgrade of their first PulpEye system. The reasons for the investment were a need to replace old … Continue reading

Posted in New orders, News, PulpEye | Tagged , , , | Comments Off on Stora Enso Fors Bruk in Sweden has invested in two complete PulpEye systems

[Swedish] Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye-system

Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye online analyssystem, inklusive modulerna CrillEye och ExtractEye, liksom uppgradering av ett befintligt system. Som grund för den investeringen ligger behovet av att ersätta gammal analysutrustning på CTMP-linjerna samt att få … Continue reading

Posted in New orders, News, PulpEye, Swedish | Tagged , , , | Comments Off on [Swedish] Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye-system

PulpEye unit sold to SCA R&D Centre

SCA R&D Centre has bought a PulpEye unit with an inbuilt CrillEye unit. It replaces their present fibre analyser equipment. The equipment will be used in their product development as well as in the project “Improved fines material control” where … Continue reading

Posted in New orders, PulpEye | Tagged , , , | Comments Off on PulpEye unit sold to SCA R&D Centre

[Swedish] Roland Bäck anställs som utvecklingskonsult

PulpEye har från den 15 maj anställt Roland Bäck som utvecklingskonsult med uppgift att vidareutveckla användningen av PulpEye och dess olika moduler. Han har en gedigen erfarenhet av utveckling och tillverkning av mekanisk massa. Roland Bäck har sedan 1984 arbetat … Continue reading

Posted in News, Swedish | Tagged , | Comments Off on [Swedish] Roland Bäck anställs som utvecklingskonsult