Tag: Waggeryd Cell

Waggeryd Cell first to put in CrillEye

The first mill installation of CrillEye, developed in cooperation between PulpEye and the Swedish research institute Innventia, has been installed and is successfully running at Waggeryd Cell in Sweden. Important pulp strength properties can now be predicted online, which contributes to a stable pulp quality, quicker grade changes and reduces man-hours for lab tests. Waggeryd […]

[Swedish] Waggeryd Cell först att installera CrillEye

This Press release is available in English. Den första installationen av CrillEye, som utvecklats i samarbete mellan Innventia och PulpEye, har installerats och tagits i drift hos Waggeryd Cell. Viktiga styrkeegenskaper kan förutsägas online vilket bidrar till en stabil massakvalitet, snabbare kvalitetsomställningar och minskar tiden för manuella kvalitetskontroller. Waggeryd Cell tillverkar blekt CTMP-massa av långfiber […]