[Swedish] Waggeryd Cell först att installera CrillEye

This Press release is available in English.

Den första installationen av CrillEye, som utvecklats i samarbete mellan Innventia och PulpEye, har installerats och tagits i drift hos Waggeryd Cell. Viktiga styrkeegenskaper kan förutsägas online vilket bidrar till en stabil massakvalitet, snabbare kvalitetsomställningar och minskar tiden för manuella kvalitetskontroller.

Waggeryd Cell tillverkar blekt CTMP-massa av långfiber och har en kapacitet på 175 000 årston. Produktionslinjen är en trestegs raffinörlinje med peroxidblekning och flingtork.

Mätningen av kryll baseras på en jämförelse mellan optiska mätningar av fiber och kryll. Den totala ytan av fibrer och kryll mäts med UV och den totala fiberytan bestäms med IR. ”Kryll-variabeln”, KFP, är den kvot som, oberoende av koncentration, som fås när den totala fiber + kryll-ytan divideras med den totala fiberytan. Ingen bildanalys krävs vilket gör mätningen extremt snabb.

– Med vår teknik kan riv-, drag- och sprängindex liksom Scott Bond och densiteten beräknas, säger Öjvind Sundvall, VD PulpEye AB. Eftersom CrillEye-mätningarna sker online fås uppdaterade resultat var femte till var femtonde minut . Det betyder att laboratoriemätningar endast krävs för att kalibrera CrillEye-utrustningen.

– Vi mäter kryll på alla våra massakvaliteter online och genom att kombinera kryll- och fiberdata ger oss PulpEye de viktiga styrkeegenskaperna, säger Mikael Nylander, Fabrikschef vid Waggeryd Cell. Vi kan göra snabbare kvalitetsomställningar, vilket är viktigt eftersom vi har ett stort antal olika kvaliteter och de är unika för varje kund. Tack vare online mätningarna med CrillEye kan vi köra närmare våra riktvärden, vilket betyder lägre energiförbrukning.

– Vi har fått en snabbare och mer precis uppföljning, genom att massakvaliteten definieras med hjälp av PulpEye, säger Ulf Karlsson, VD Waggeryd Cell AB. För oss är det därför en lyckad investering.

Länkar till bilder

http://www.pulpeye.com/wp-content/gallery/pressrelease/crilleye-1.jpg
http://www.pulpeye.com/wp-content/gallery/pressrelease/crilleye-2.jpg

Bildtexter:

CrillEye 1: Waggeryd Cell är först i världen att installera CrillEye.
CrillEye 2: CrillEye har utvecklats i samarbete mellan Innventia och PulpEye.

 För mer information, kontakta gärna

Öjvind Sundvall, VD PulpEye,
Mobil: 070-618 63 02, email: ojvind.sundvall @ pulpeye.com

Ulf Karlsson, VD Waggeryd Cell,
Tel. 0393-362 00, email: ulf.k@waggerydcell.se

Michael Nylander Fabrikschef, Waggeryd Cell
Tel. 0393-362 22, email: michael.n@waggerydcell.se,

Peter Hansen, Innventia
Tel. 08-676 7236, email: peter.hansen@innventia.com .

PulpEye AB är ett innovativt företag inom mätteknik online och fokuserar på applikationer och tjänster för den globala massa- och pappersindustrin. Huvudprodukter är massaanalysatorn PulpEye och flisanalysatorn ScanChip Huvudkontoret finns i Örnsköldsvik och övriga kontor finns i Friedrichshafen, Ottawa Vancouver, Sundsvall och Västerås.

www.pulpeye.com

Waggeryd Cell AB ägs av ATA Timber AB och tillverkar BCTMP. Flisen kommer huvudsakligen från sågverk inom ATA Timber. Produktionskapaciteten är 175 000 ton per år. Huvuddelen av produktionen exporteras, varav 60 procent till Asien. Omsättningen är 400 miljoner kronor och antalet anställda är 43.

www.waggerydcell.com