Tag: South America

Cartulinas 1

Cartulinas CMPC Maule first to buy PulpEye in Chile

The Chilean folding boxboard maker Cartulinas CMPC S.A has bought two PulpEye online analyser systems to its mill in Maule, one of the world’s biggest folding boxboard mills. This is the first PulpEye order to Chile. One system will be installed in the BTMP pulp mill and the other in the board mill’s stock preparation. […]

Cartulinas 1

Cartulinas CMPC Maule först att köpa PulpEye i Chile

Den chilenska tillverkaren av falskartong, Cartulinas CMPC S.A. har köpt två PulpEye-system för online kvalitetskontroll till sitt bruk i Maule, ett av världens största falskartongbruk. Det är PulpEyes första Chileorder. Ett av systemen kommer att installeras i BCTMP-bruket och det andra i kartongbrukets mälderi. Cartulinas CMPC S.A., ett dotterbolag till Empresas CMPC S.A., har producerat […]