Cartulinas CMPC Maule först att köpa PulpEye i Chile

Cartulinas 1Den chilenska tillverkaren av falskartong, Cartulinas CMPC S.A. har köpt två PulpEye-system för online kvalitetskontroll till sitt bruk i Maule, ett av världens största falskartongbruk. Det är PulpEyes första Chileorder. Ett av systemen kommer att installeras i BCTMP-bruket och det andra i kartongbrukets mälderi.

Cartulinas CMPC S.A., ett dotterbolag till Empresas CMPC S.A., har producerat falskartong sedan 1951. Numera sker produktionen i två bruk, ett nära staden Valdivia och det andra i Maule-regionen 280 km söder om Santiago. Bruket i Maule invigdes 1998 och boardmaskinens årskapacitet är 380 000 ton i ytvikterna 200 – 400 g/m2.

För online kontrollen av BCTMP-produktionen är PulpEye-enheten initialt försedd med moduler för mätning av fiber och spet. Dessutom ingår RefinerEye för provtagning i blåsledningen direkt efter raffinören. Mälderiets PulpEye-enhet innehåller en modul för mätning av freeness. Hela ordern omfattar ett komplett kontrollpaket liksom det nya PulpOnTarget-paketet för beräkning av bulk och styrkeegenskaper hos slutprodukten.

– När PulpEye-systemen är installerade kommer vi att få ännu bättre mätningar online och därmed en förbättrad processkontroll, säger Jorge Aldana, Technical Director at CMPC Papeles Business Line. Genom att få kontinuerliga data från massaproduktionen får vi tillförlitliga förutsägelser för kritiska variabler i kartongmaskinen, vilket kommer att höja produktivitet och kvalitet ytterligare.

– Leveransen av dessa två PulpEye-system till Cartulinas CMPC Maule är ett viktigt genombrott på den chilenska massa- och pappersmarknaden för PulpEyes spetsteknik, säger Juan Carlos Ruiz, Regional Manager at Elof Hansson International in Chile. Jag är mycket nöjd med att Cartulinas CMPC Maule, ett av världens största falskartongbruk, kommer att ha stor nytta av de tekniska möjligheter som utrustningen från PulpEye erbjuder i deras produktion.

För mer information, kontakta gärna

Öjvind Sundvall, VD PulpEye AB,
Tel. 070-618 63 02,
email: ojvind.sundvall@pulpeye.com