Tag: USA

PulpEye har levererat den hundrade DDA-mätaren

Solenis i USA blev genom köpet av ytterligare en DDA 5, användaren av den hundrade DDA-mätaren från PulpEye. DDA, eller Dynamic Drainage Analyzer, är en dynamisk avvattningsmätare som ger avvattningsvärden jämförbara med verklig avvattning på ett viraparti. Mätaren används av pappers- och kartongtillverkare, liksom leverantörer av kemikalier och fyllnadsmedel, över hela världen. Med hjälp av […]

First DDA 5 delivery to the USA

The dynamic drainage analyser, DDA, simulates drainage conditions on paper machines and is sold to papermakers, chemical manufacturers and R&D companies worldwide. Earlier this year this equipment was upgraded to model DDA 5 with features like drainage speed, initial drainage and temperature readings presented for chosen time intervals. The productivity has increased as the equipment […]