PulpEye har levererat den hundrade DDA-mätaren

100 DDA från PulpEye

John F Bujold, Platform Launch Manager NA, Pulp and Paper t.v. och Mark Laurint, Applications Engineer Retention/Drainage/Clarification, båda Solenis, med certifikatet som visar att Solenis blev köparen av den hundrade DDA-mätaren.

Solenis i USA blev genom köpet av ytterligare en DDA 5, användaren av den hundrade DDA-mätaren från PulpEye. DDA, eller Dynamic Drainage Analyzer, är en dynamisk avvattningsmätare som ger avvattningsvärden jämförbara med verklig avvattning på ett viraparti. Mätaren används av pappers- och kartongtillverkare, liksom leverantörer av kemikalier och fyllnadsmedel, över hela världen.

Med hjälp av den kan avvattningsförhållanden studeras för olika massablandningar, malningsnivåer, tillsatser av kemikalier och fyllmedel med mera. Optimal avvattning och retention är viktiga parametrar vid papperstillverkning. Rätt kemikaliedosering på rätt punkt i mälderiet höjer både produktivitet och kvalitet. Genom avvattningsmätningar av verkliga mäldblandningar kan tillsatser göras och deras effekter snabbt studeras utan att störa produktionen.

– Vi har kunder i hela världen vilka använder vår DDA i både ordinarie produktion och i utvecklingsprojekt, säger Öjvind Sundvall, VD PulpEye. Att vi nu passerat hundra levererade DDA-mätare känns fantastiskt bra och vi har ytterligare leveranser på gång. Ifjol lanserades DDA 5, den senaste versionen av vår dynamiska avvattningsmätare. Den nya modellen har rönt ett stort intresse genom att den har ett antal nya finesser för effektivare avvattningsmätningar.

– Solenis använder mätaren för att hos sina kunder bland annat göra studier av våtändeskemin för att optimera retentionen, en egenskap som påverkar både produktkvalitet och ekonomi hos pappers- och kartongtillverkare, säger John Bujold, Platform Launch Manager, NA Pulp and Paper, Solenis LLC.

DDA 5, har en kompakt design och är försedd med en rad nyheter som att retentionen fås automatiskt med hjälp av en turbiditetssensor. Avvattningshastigheten kan presenteras för valda tidsintervall under analysen. Kemikaliedoseringen sker automatiskt. Genom att utrustningen rengörs automatiskt efter varje analys kan betydligt fler analyser än tidigare göras per timme. All inmatning och resultatpresentation sker med ett nytt användarvänligt gränssnitt.

För mer information, kontakta gärna:
Öjvind Sundvall, VD PulpEye, tel. 070-618 63 02, ojvind.sundvall@pulpeye.com.

PulpEye AB är ett innovativt företag inom mätteknik online och fokuserar på applikationer och tjänster för den globala massa- och pappersindustrin. Huvudprodukter är massaanalysatorn PulpEye och flisanalysatorn ScanChip Huvudkontoret finns i Örnsköldsvik och PulpEye säljer sina produkter genom lokala representanter I Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Australien.
www.pulpeye.com