Tag: processum

[Swedish] PulpEye medlemsföretag i Processums Intresseförening

PulpEye är ett av de senaste företagen som blivit medlem i Processums Intresseförening, som äger 40 % SP Processum. Medlemmarna är 22 företag med anknytning till skogsindustrin som tillsammans med flera universitet bedriver projekt inom bioraffinaderiområdet. SP Processum samlar ett kluster av företag, universitet och samhällsfunktioner i frågor som rör bioraffinaderiutveckling. Största delen av verksamheten […]