[Swedish] PulpEye medlemsföretag i Processums Intresseförening

Clas_Processum lågPulpEye är ett av de senaste företagen som blivit medlem i Processums Intresseförening, som äger 40 % SP Processum. Medlemmarna är 22 företag med anknytning till skogsindustrin som tillsammans med flera universitet bedriver projekt inom bioraffinaderiområdet.

SP Processum samlar ett kluster av företag, universitet och samhällsfunktioner i frågor som rör bioraffinaderiutveckling. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus.

– Det är mycket positivt att PulpEye blivit ett av våra medlemsföretag, säger Clas Engström, VD för SP Processum. En styrka med SP Processum är vår ägarstruktur där 40 % ägs av 22 medlemsföretag och 60 % av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. På så säkras att verksamheten dels är förankrad i företagens behov och dels att företagen har tillgång till kompetensen som finns inom SP.

– Våra kunder finns inom skogsindustrin och vi vill vara delaktiga både i våra kunders nuvarande verksamhet och i den omställning som påbörjats på flera håll, säger Öjvind Sundvall, VD för PulpEye. Därför ser vi medlemskapet i Processums Intresseförening som ett logiskt steg att ta och ser fram emot att delta i kommande projekt inom bioraffinaderiklustret.

– PulpEye har redan tidigare deltagit i projekt inom klustret och ett resultat är utvecklingen av analysmodulen DotEye för kontinuerlig prickmätning av torrt pulver. Ett annat samarbetsprojekt med ProcessIT, E-tech och SP Processum var utvecklingen av RedEye, en analysmodul för att mäta kemisk sammansättning av olika vätskeblandningar on-line.

Länk till SP Processum http://www.processum.se/sv/