Eurocon Analyzer blir PulpEye (in Swedish)

Eurocon Analyzer AB, leverantör av online mätutrustningar som PulpEye, KappaEye och ScanChip till pappers- och massaindustrin, byter namn till PulpEye AB. Namnbytet ger en tydlighet och stärker den inledda expansionen på fler marknader.

– Vi har kommit till en tidpunkt när ett namnbyte från Eurocon Analyzer till PulpEye är en logisk följd av att våra online mätutrustningar är starkt förknippade med vår massaanalysator PulpEye, säger Öjvind Sundvall, VD för PulpEye AB. Namnbytet underlättar när vi nu lägger in nästa växel, vilket innebär en ökad expansion till allt fler länder.

– Naturligtvis fortsätter vi vårt samarbete med styrningar tillsammans med Eurocon. Eftersom det inte finns några ägarsamband mellan Eurocon och PulpEye, blir det också enklare för kunderna att veta vem som gör vad.

För mer information, kontakta gärna

Öjvind Sundvall, VD PulpEye AB,

tel. 0660-956 98, mobil: 070-618 63 02,

e-post: ojvind.sundvall@pulpeye.com

PulpEye (tidigare Eurocon Analyzer) är ett innovativt mätteknikföretag som fokuserar på online-applikationer och tjänster för den globala massa- och pappersindustrin. Huvudprodukter är PulpEye massaanalysator (www.pulpeye.com) och ScanChip flisanalysator. Huvudkontoret finns i Örnsköldsvik. Försäljningskontor finns i Örnsköldsvik, Ottawa and Vancouver. Servicekontor finns dessutom i Sundsvall och Västerås.