Forskningsprojektet Industry 5.0

PulpEye Industry 5.0: Öjvind Sundvall, PulpEye, och Yvonne Söderström Nordin, RISE Processum, vid den RedEye online analysator som är kopplad till HTL piloten. Foto: RISE Processum.

Industry 5.0 är ett nyligen startat pilotprojekt där PulpEye är projektägare. Projektet är tvåårigt och syftar till att hitta effektivare och säkrare sätt för fjärrövervakning av brukens processer. Industri 5.0 finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation samt deltagande parter.

Projektet består av fem delar: RedEye som online analysator till en HTL-pilot hos RISE Processum, IT-säkerhet, användargränssnitt, affärsmodell och applikation hos en kund. PulpEye är involverad i alla fem delarna. Hydrotermisk förvätskning, HTL, är en termisk depolymerisationsprocess som används för att omvandla våt biomassa, lignocellulosa, till bioolja vid måttlig temperatur och högt tryck.

“Processums HTL-pilot är lämplig att användas i detta mycket intressanta projekt”, säger Öjvind Sundvall, VD hos PulpEye. “Det är en intressant bioraffineringsprocess där PulpEyes analysatormodul RedEye inte tidigare använts. Men eftersom RedEye normalt används för analys av kokvätskor i massaindustrin passar den bra i detta projekt. Projektet kommer också att involvera försök med en av Processums bioreaktorer.”

”Det här är ett mycket intressant projekt med en tydlig win-win-situation”, säger Yvonne Söderström Nordin, Senior Project Manager hos RISE Processum. ”Vi kommer att få mycket snabbare analyser från piloterna och avsikten är att PulpEye får säker överföring av en stor mängd data. I det långa loppet kommer ett framgångsrikt projekt att öppna dörrarna för att fjärrövervaka och kontrollera processer i bruken på ett effektivt sätt globalt”.

”IT-säkerhet är en viktig del av projektet och nödvändigt om Industri 5.0 ska ta fart. Det är därför en fördel att både PulpEye och Processum finns på samma plats, High Coast Innovation Park i Örnsköldsvik, vilket möjliggör snabba och nära kontakter under projektets gång. Ett resultat vi hoppas uppnå är att tekniken kan användas för uppskalning av pilotanläggningar där analysatorer från PulpEye blir en naturlig del”, avslutar Öjvind Sundvall.

Industry 5.0 utförs inom det Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektpartners är PulpEye, RISE Processum, BillerudKorsnäs och Kondor Processoptimering och Telia deltar som intressent.

För mer information, kontakta gärna

Öjvind Sundvall, VD PulpEye, mobil: +46 70 618 63 02.

Email: ojvind.sundvall@pulpeye.com.

PulpEye är ett svenskt innovativt mätteknikföretag och fokuserar på online applikationer och tjänster inom massa- och pappersindustrin med hela världen som marknad. Huvudprodukten är massaanalysatorn PulpEye med en rad analysmoduler. Huvudkontoret är i Örnsköldsvik och kontor finns dessutom i Sundsvall samt i Ottawa och Vancouver.

www.pulpeye.com

RISE Processum är en industrinära och flexibel forsknings- och innovationspartner inom bioraffinaderi. Processum är också navet i en innovationsplattform som spänner över både gränser och branscher, nationellt och internationellt. Som dotterbolag i RISE är Processum en del av en mängd forskningsområden, testbäddar och demonstrationsmiljöer.

Link to RISE Processum

Kondor Processoptimering är ett konsultbolag som främst arbetar med metoder och verktyg inom Industri 4.0 för processoptimeringar. Företagets erfarenhet är främst ifrån bioteknik samt massa & papper, därför finns de flesta kunderna inom dessa segment. Vi har även kunder inom andra tillverkningsindustrier och organisationer som har mätdata.