Den femtionde PulpEye enheten har köpts av Aspa Bruk

Nu har milstolpen femtio sålda PulpEye passerats i och med att Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk investerar i ett PulpEye system för massaanalyser online. I Aspa tillverkas blekta och oblekta kraftmassor och den PulpEye som köpts innehåller moduler för bestämning av mätning av kappatal, ljushet, prickar och pH.

Jonas Pettersson-Hagel, Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk, och Öjvind Sundvall, PulpEye tar i hand på PulpEye nummer 50 tillsammans med kollegor från Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk och PulpEye.

Jonas Pettersson-Hagel, Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk, och Öjvind Sundvall, PulpEye tar i hand på PulpEye nummer 50 tillsammans med kollegor från Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk och PulpEye.

– Det är fantastiskt roligt att vi nu sålt vår femtionde PulpEye enhet, säger Öjvind Sundvall, VD PulpEye i en kommentar. Vi har under de senaste åren märkt en allt starkare efterfrågan på våra analysatorer för kontinuerlig uppföljning av massakvaliteten, oavsett typ av massa. Genom våra samarbeten med ledande forskningsinstitut har vi kunnat introducera helt ny teknik för att successivt täcka kundernas behov av snabba och pålitliga massaanalyser. Att just Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk har köpt vår femtionde PulpEye är roligt eftersom man har en välförtjänt image av att ta till sig ny teknik för att kunna ligga i framkant.

– Efter att ha utvärderat olika alternativ för analys av massa online, valde vi att köpa PulpEye, säger Jonas Pettersson-Hagel, Produktionschef Massa vid Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk. PulpEye har under många år supportat vår kappaanalysator och med den erfarenheten var det logiskt att välja PulpEye som vår framtida plattform. Vi har höga krav på våra specialmassor och därför är vår PulpEye försedd med moduler för mätning av kappatal, ljushet, prickar och pH. Vi beräknar att hela paketet med moduler, provpunkter och ledningar för proverna till analysmodulerna kommer att installeras under höststoppet.

– I takt med att kvalitetskraven på olika massakvaliteter stiger vill våra kunder kunna hålla kontroll på massaegenskaperna genom hela processen, från kokeri till torkmaskin, och inte bara på några få punkter, fortsätter Öjvind Sundvall. Bruken vill ha full kontroll på kvalitetsläget och möjligheter att tidigt i processen se och korrigera avvikelser i olika processteg. Våra senaste order omfattar därför provpunkter som täcker kundernas hela fiberlinjer, vilket visar att man har förtroende för, och litar på, vår teknik.

Ahlstrom-Munksjö Aspa bruk tillverkar blekt och oblekt långfibrig sulfatmassa. Man var först i hela världen med att installera syrgasblekning redan 1974. År 1989 blev bruket också först i världen med att erbjuda helt klorfri sulfatpappersmassa.

För mer information, kontakta gärna:

Öjvind Sundvall, VD PulpEye AB,

Tel. 070-618 63 02, email: ojvind.sundvall@pulpeye.com

PulpEye AB är ett innovativt företag inom mätteknik online och fokuserar på applikationer och tjänster för den globala massa- och pappersindustrin. Huvudprodukter är massaanalysatorn PulpEye och flisanalysatorn ScanChip Huvudkontoret finns i Örnsköldsvik och PulpEye säljer sina produkter genom lokala representanter I Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Australien. 

www.pulpeye.com