[Swedish] PulpEye lanserar avvattningsmätaren DDA 5 med nya mätfunktioner

DDA 5 bild 1PulpEye, leverantör av online analysatorer av massasuspensioner, lanserar nu den femte generationen av sin dynamiska avvattningsmätare Dynamic Drainage Analyser, DDA 5. Den nya modellen ger, liksom tidigare generationer, avvattningsvärden jämförbara med verklig avvattning på ett viraparti och har dessutom försetts med en turbiditetssensor med vars hjälp retentionsvärden fås automatiskt.

Optimal avvattning och retention är viktiga parametrar vid papperstillverkning. Rätt dosering av tillsatser på rätt punkt i mälderiet höjer både produktivitet och kvalitet. Eftersom DDA ger avvattningsdata jämförbara med en modern pappersmaskin finns den hos papperstillverkare, kemikalietillverkare och forskningsföretag i ett stort antal länder. Med hjälp av DDA kan avvattningsförhållanden, och förändringar av dem, studeras för olika massablandningar, malningsnivåer, tillsatser av kemikalier och fyllmedel med mera.

– DDA 5 har fått en kompakt design och har försetts med en rad nyheter som att retentionen fås automatiskt med hjälp av en automatisk turbiditetssensor, säger Öjvind Sundvall, VD för PulpEye. Avvattningshastigheten kan presenteras för valda tidsintervall under analysen. Kemikaliedoseringen sker automatiskt. Genom att utrustningen rengörs automatiskt efter varje analys kan betydligt fler analyser göras per timme. All inmatning och resultatpresentation sker med ett nytt användarvänligt gränssnitt.

– Vi har kunder, såväl kemikalietillverkare som papDDA 5 bild 2perstillverkare, i hela världen vilka använder vår DDA i både ordinarie produktion och i utvecklingsprojekt. Med den nya DDA 5 kommer efterfrågan att öka ytterligare och vi passerar mycket snart 100 sålda enheter sedan den första versionen introducerades, slutar Öjvind Sundvall.