Tag Archives: Swedish

Cartulinas CMPC Maule först att köpa PulpEye i Chile

Den chilenska tillverkaren av falskartong, Cartulinas CMPC S.A. har köpt två PulpEye-system för online kvalitetskontroll till sitt bruk i Maule, ett av världens största falskartongbruk. Det är PulpEyes första Chileorder. Ett av systemen kommer att installeras i BCTMP-bruket och det … Continue reading

Posted in New orders, News, Press release, Swedish | Tagged , , , , | Comments Off on Cartulinas CMPC Maule först att köpa PulpEye i Chile

Den femtionde PulpEye enheten har köpts av Aspa Bruk

Nu har milstolpen femtio sålda PulpEye passerats i och med att Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk investerar i ett PulpEye system för massaanalyser online. I Aspa tillverkas blekta och oblekta kraftmassor och den PulpEye som köpts innehåller moduler för bestämning av mätning … Continue reading

Posted in New orders, Press release, PulpEye, Swedish | Tagged , , | Comments Off on Den femtionde PulpEye enheten har köpts av Aspa Bruk

PulpEye har levererat den hundrade DDA-mätaren

Solenis i USA blev genom köpet av ytterligare en DDA 5, användaren av den hundrade DDA-mätaren från PulpEye. DDA, eller Dynamic Drainage Analyzer, är en dynamisk avvattningsmätare som ger avvattningsvärden jämförbara med verklig avvattning på ett viraparti. Mätaren används av … Continue reading

Posted in DDA, New orders, News, Press release, Swedish | Tagged , , , , | Comments Off on PulpEye har levererat den hundrade DDA-mätaren

[Swedish] PulpEye medlemsföretag i Processums Intresseförening

PulpEye är ett av de senaste företagen som blivit medlem i Processums Intresseförening, som äger 40 % SP Processum. Medlemmarna är 22 företag med anknytning till skogsindustrin som tillsammans med flera universitet bedriver projekt inom bioraffinaderiområdet. SP Processum samlar ett … Continue reading

Posted in News, Swedish | Tagged , | Comments Off on [Swedish] PulpEye medlemsföretag i Processums Intresseförening

[Swedish] PulpEye deltar i FORIC, skogsindustriell forskarskola vid Mittuniversitetet

KK‐stiftelsen beviljar 18 miljoner kronor för finansiering av den nya forskarskolan ”FORIC” vid Mittuniversitetet. PulpEye är ett av flera deltagande företag och deltagandet består i att Mathias Lundberg vid PulpEye Sundsvall kommer att i sitt forskningsarbete som företagsdoktorand inrikta sig … Continue reading

Posted in News, Swedish | Tagged , , | Comments Off on [Swedish] PulpEye deltar i FORIC, skogsindustriell forskarskola vid Mittuniversitetet

Eurocon Analyzer blir PulpEye (in Swedish)

Eurocon Analyzer AB, leverantör av online mätutrustningar som PulpEye, KappaEye och ScanChip till pappers- och massaindustrin, byter namn till PulpEye AB. Namnbytet ger en tydlighet och stärker den inledda expansionen på fler marknader. – Vi har kommit till en tidpunkt … Continue reading

Posted in News, Swedish | Tagged , , | Comments Off on Eurocon Analyzer blir PulpEye (in Swedish)