Category Archives: Swedish

Cartulinas CMPC Maule först att köpa PulpEye i Chile

Den chilenska tillverkaren av falskartong, Cartulinas CMPC S.A. har köpt två PulpEye-system för online kvalitetskontroll till sitt bruk i Maule, ett av världens största falskartongbruk. Det är PulpEyes första Chileorder. Ett av systemen kommer att installeras i BCTMP-bruket och det … Continue reading

Posted in New orders, News, Press release, Swedish | Tagged , , , , | Comments Off on Cartulinas CMPC Maule först att köpa PulpEye i Chile

Den femtionde PulpEye enheten har köpts av Aspa Bruk

Nu har milstolpen femtio sålda PulpEye passerats i och med att Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk investerar i ett PulpEye system för massaanalyser online. I Aspa tillverkas blekta och oblekta kraftmassor och den PulpEye som köpts innehåller moduler för bestämning av mätning … Continue reading

Posted in New orders, Press release, PulpEye, Swedish | Tagged , , | Comments Off on Den femtionde PulpEye enheten har köpts av Aspa Bruk

PulpEye har levererat den hundrade DDA-mätaren

Solenis i USA blev genom köpet av ytterligare en DDA 5, användaren av den hundrade DDA-mätaren från PulpEye. DDA, eller Dynamic Drainage Analyzer, är en dynamisk avvattningsmätare som ger avvattningsvärden jämförbara med verklig avvattning på ett viraparti. Mätaren används av … Continue reading

Posted in DDA, New orders, News, Press release, Swedish | Tagged , , , , | Comments Off on PulpEye har levererat den hundrade DDA-mätaren

[Swedish] PulpEye lanserar avvattningsmätaren DDA 5 med nya mätfunktioner

PulpEye, leverantör av online analysatorer av massasuspensioner, lanserar nu den femte generationen av sin dynamiska avvattningsmätare Dynamic Drainage Analyser, DDA 5. Den nya modellen ger, liksom tidigare generationer, avvattningsvärden jämförbara med verklig avvattning på ett viraparti och har dessutom försetts … Continue reading

Posted in DDA, News, Swedish | Comments Off on [Swedish] PulpEye lanserar avvattningsmätaren DDA 5 med nya mätfunktioner

[Swedish] Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye-system

Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye online analyssystem, inklusive modulerna CrillEye och ExtractEye, liksom uppgradering av ett befintligt system. Som grund för den investeringen ligger behovet av att ersätta gammal analysutrustning på CTMP-linjerna samt att få … Continue reading

Posted in New orders, News, PulpEye, Swedish | Tagged , , , | Comments Off on [Swedish] Stora Enso Fors Bruk har investerat i två kompletta PulpEye-system

[Swedish] PulpEye medlemsföretag i Processums Intresseförening

PulpEye är ett av de senaste företagen som blivit medlem i Processums Intresseförening, som äger 40 % SP Processum. Medlemmarna är 22 företag med anknytning till skogsindustrin som tillsammans med flera universitet bedriver projekt inom bioraffinaderiområdet. SP Processum samlar ett … Continue reading

Posted in News, Swedish | Tagged , | Comments Off on [Swedish] PulpEye medlemsföretag i Processums Intresseförening

[Swedish] Roland Bäck anställs som utvecklingskonsult

PulpEye har från den 15 maj anställt Roland Bäck som utvecklingskonsult med uppgift att vidareutveckla användningen av PulpEye och dess olika moduler. Han har en gedigen erfarenhet av utveckling och tillverkning av mekanisk massa. Roland Bäck har sedan 1984 arbetat … Continue reading

Posted in News, Swedish | Tagged , | Comments Off on [Swedish] Roland Bäck anställs som utvecklingskonsult

[Swedish] Waggeryd Cell först att installera CrillEye

This Press release is available in English. Den första installationen av CrillEye, som utvecklats i samarbete mellan Innventia och PulpEye, har installerats och tagits i drift hos Waggeryd Cell. Viktiga styrkeegenskaper kan förutsägas online vilket bidrar till en stabil massakvalitet, … Continue reading

Posted in News, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on [Swedish] Waggeryd Cell först att installera CrillEye

[Swedish] PulpEye deltar i FORIC, skogsindustriell forskarskola vid Mittuniversitetet

KK‐stiftelsen beviljar 18 miljoner kronor för finansiering av den nya forskarskolan ”FORIC” vid Mittuniversitetet. PulpEye är ett av flera deltagande företag och deltagandet består i att Mathias Lundberg vid PulpEye Sundsvall kommer att i sitt forskningsarbete som företagsdoktorand inrikta sig … Continue reading

Posted in News, Swedish | Tagged , , | Comments Off on [Swedish] PulpEye deltar i FORIC, skogsindustriell forskarskola vid Mittuniversitetet

Eurocon Analyzer blir PulpEye (in Swedish)

Eurocon Analyzer AB, leverantör av online mätutrustningar som PulpEye, KappaEye och ScanChip till pappers- och massaindustrin, byter namn till PulpEye AB. Namnbytet ger en tydlighet och stärker den inledda expansionen på fler marknader. – Vi har kommit till en tidpunkt … Continue reading

Posted in News, Swedish | Tagged , , | Comments Off on Eurocon Analyzer blir PulpEye (in Swedish)